Tomates secos
frasco
lata
Tomates secos
1800 gramos