Tomates secos
frasco
lata
Tomates secos
200 gramos