Alcachofas
frasco
lata
Alcachofas enteras
410 gramos
Alcachofas en cuartos marinados
170 gramos
Alcachofas en cuartos marinados
212 gramos
Alcachofas en cuartos marinados
340 gramos
Alcachofas en cuartos marinados
680 gramos
Alcachofas en cuartos marinados
1900 gramos